اون جونور خودش بلد بود چطور کیرم و شق کنه

0 views

اون جونور خودش بلد بود چطور کیرم و شق کنه

من لباس زیر داشتم گفتم تو مثله خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم یه اتفاقی افتاده تو اسپانیا تو نمی خوای بگی دنیا هم گفت خوب از الناز بپرس منم گفتم الناز میگه همه چیرو بهم ولی اگه در رابطه با خودش باشه نه اونم گفت چیارو می گه بهت منم گفتم مثلا شما دوتا لز می کنید که دنیا بهم ریخت عصبانی شد گفتش خیلی ازش انتظار نداشتم انقدر دهن لق باشه اونم گفت راستش تو اسپانیا با گارسون هتل یه پسر جون الناز سکس کرد اونم چند بار منم اولش گفتم
اعجوبه ای بود تو سکس و واقعا
دیگه خیلی بود که با هم بودیم رابطمون خیلی طولانی شده بود. به خاطر اینکه یک اعجوبه ای بود تو سکس و واقعا منو ارضا میکرد تو سکس نگهش داشتم چون باهر دختره دیگه ای سکس داشتم مثل این نمیشد تا یک روز من مچشو گرفتم که با یکی از دوستای خودم رابطه داره اولین بار اونو از تو خونه نیما دوستم درش اوردم که وقتی تو ماشین بودیم خیلی گریه کرد خدایی واسم مهم بود. کار من شده بود تعقیب فریبا خانوم خیلی مچشو گرفتم همشو تو دلم گذاشتم تا به موقش تو یه دوروزه اول با یه چنتا دختره دیگه هم اشنا بودم هی زنگ میزدم سکس ایرانی اوناهم میومدن پیشم ولی یه صبح که از خواب پاشدم رفتم بیرون میپلکیدم تا

اون جونور خودش بلد بود چطور کیرم و شق کنه

سر خیابون دیدمش سوارش کردم
کیر من شروع میکرد به بلند شدن
برگشتم خونه و مشروبی که داخل یخچال داشتمو بیرون اوردم و نیم لیتر بود که همشو خوردم دیگه مست مست بودم ظهر که رفتم دنبالش با داداشم هم هماهنگ کردم که اگه سروصدا اومد نیا پایین وقتی سوارش کردم اومدم طرف خونه که هی میگفت نمیام ولی به زور بردمش داخل تو اتاق یه سیلی زدم تو گوشش که تا یه ساعت صورتش قرمز بود اومد سراغم میدونست که از سکس با اون خوشم میومد تو همه این مدت ما هرچی سکس داشتیم از عقب بود فریبا خیلی دوست داشت کسش باز بشه ولی جرات نکرده بودیم تا لب ازم میگرفت کیر من شروع میکرد به بلند شدن منم مست مست بودم چشمامو بسته بودم اون جونور خودش بلد بود چطوری منو خام کنه لباسامو کند و شروع کرد به خوردن تنم همینطور رفت پایین شروع کرد به ساک زدن اون یه ساکی میزد که هنوز هیچکی اونطوری کیر منو نخورده. کسشو میمالیدم

كيرم سفت گرفتو مالوند به كسش

کیرمو اورد جلو کسش
یه مدت بود که کسشو تیغ ننداخته بود این بار واسش کسشو نخوردم مثل همیشه پاشو بیارم بالا که با سوراخ کونش بازی کنم که کیرمو گرفت اورد جلو کسش نگاش کردم هیچی نگفت یکم مالوندش به کسش دیگه واسم مهم نبود خیلی دلم میخواست از اون کس بچشم که کیرمو تنظبم کردم و با فشار کردم تو که جیغ زد که افتادم روش و همینطور تلمبه میزدم که اونم درد یادش رفت وشروع کرد به اه اوه. .که بعد واسش دوتا انرژی زا خریدم ورفتم بهش دادم یه جورایی دیگه بی خیالش بودم میخواستم بزارم بره هر گهی میخواد بخوره ولی قرار شد 2 ماه من هرچی گفتم اون بگه باشه بعد من دیگه کاری به کارش نداشته باشم.با اجازتون 2 ماه از اون کس کون حال کردم و استفاده کردم. و بعدش دیگه واسم مهم نبود که چیکار کنه .
verified profile,blonde,milf,amateur,homemade,curvy,kitchen,housewife,funny,family,reality,caught,sink,taboo,stuck,step-son,step-mom,trapped,big-natural-tits,step-mother,fucked-while-stuck

From:
Date: March 19, 2020