اولين سكس با دختر باكره باسن ناز و تپلي كه هميشه ارزوشو ميكردم

0 views

اولين سكس با دختر باكره

اتفاقی تو خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنیا عکسارو جایی نزاری گفتش تو مگه دیدی گفتم اره خوب گفت وایییی من لباس زیر داشتم گفتم تو مثله خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم یه اتفاقی افتاده تو اسپانیا تو نمی خوای بگی دنیا هم گفت خوب از الناز بپرس منم گفتم الناز میگه همه چیرو بهم ولی اگه در رابطه با خودش باشه نه اونم گفت چیارو می گه بهت منم گفتم مثلا شما دوتا لز می کنید که دنیا بهم ریخت عصبانی شد گفتش خیلی ازش انتظار نداشتم انقدر دهن لق باشه اونم
اولين سكس با دختر باكره
اولين سكسم و كه با يه دختر فوق العاده ناز 16 ساله ي باكره به اسم سميرا بود
ما همسايه بغل به بغل سميرا اينا بوديم هر روز كه مي گذشت و بيشتر ميديدمش علاقم بهش زياد تر ميشد
يه روز كلي خوشتيپ كرده وداره به همسايه ها نزري ميده رفتم جلو غذا رو ازش گرفتم و يه نگاه هيز بهش كردم و گفتم كمك نمي خواي با ناز بهم گفت نه عزيزم تا نيمه هاي شب همش فكر اين حرفش بودم و نتونستم بخوابم
براي درس خوندن به پشت بام خونه رفتم و يه صداي جيغ زنونه از خونه ي سميرا اينا بلند شد.تا اينكه شنيدم يه زنه داد ميزنه ولم كن, ولم كن كسكش يه خورده با دقت بيشتر گوش كردم و با خودم گفتم اين كه صداي سميرا ست رفتم پشتبام خونشون از سکس ایرانی پنجره ديدم يه پسره داره سعي مي كنه سميرا رو لخت كنه سميرا هم داره ممانعت ميكنه .

اولين سكس با دختر باكره

چه كسي داشت سميرا
يه چوب برداشتم و درو باز كردم
يه ضربه با چوب به كمرش زدم و با هم در گير شديم
موهاي طلايي اتو كشيده صورت ارايش كرده بدن سكسي سفيد كه يه تار مو نمي شد توش پيدا كرد . باسن ناز و تپلي كه هميشه ارزوشو ميكردم از پستوناش فعلا نميتونم بگم چون سوتين تنگ قرمزش پوشونده بودش كُسي كه با هر كُسي توي فيلمهاي سوپر ديده بودم فرق داشت مثل يه قيصي ابدارِ درشت بود فكر كنم پشماشو با ليزر سوزونده بود

کس کش خواس از زیرم در بره

پستونای ناز
اين پسر عمه كسكش من نميدونم چه جوري اومد تو خونه. اگه تو نبودي حروم زاده مي خواست منو
پريدم تو حرفش
ميگي چيكار كنم ولش كنم بره و باز هر غلط ديگه اي خواست بكنه
اون بدبخت هم خواهش تمنا مي كردو به گوه خوردن افتاده بود
خلاصه پسر رو با يه تو كني پس گردني از سر پلها تا دم در همراهي كردمو انداختمش بيرون
verified profile,cum,blonde,petite,milf,amateur,homemade,curvy,drilled,big-ass,cleaning,family,pounded,taboo,step-son,step-mom,big-natural-tits,step-mother,big-natural-boobs,cums-twice,fucked-twice

From:
Date: March 19, 2020